Destinasjonsutvikling

Å utvikle attraktive destinasjoner for den fremtidige globale konkurransesituasjonen, krever stor kunnskap og erfaring. Aktørene, så vel som lokalsamfunnet må dra i samme retning – det er i fellesskapet at totalopplevelsen til destinasjonen oppstår.  

For å skape en bærekraftig destinasjon over tid, må destinasjonsutvikling skje i samspill med naturressurser, eksisterende initiativ og samfunnet rundt. Konkurransen mellom dagens etablerte reisemål er høy, derfor er alle aktørene avhengig av hverandre for å lykkes, både når det kommer til overnatting, mat, kultur, natur, severdigheter og attraksjoner.

Tjenester

Fremgangsrik destinasjonsutvikling er ikke et spørsmål om magefølelsen. Vi har verktøyene som sikkerstiller en profesjonell besøksnæring med gode resultater. Våre erfarne management-konsulenter tilbyr tjenester som kombinerer vår verktøykasse med foretaksøkonomiske modeller tuftet på prosesser.  

Strategi og organisasjon

Innovasjon og produktutvikling

Styring og resultat

Lederskap og coaching

Kvalitet og bærekraft

k

Varemerke og branding

Arbeidsmetode

Vi kombinerer foretaksøkonomiske modeller med besøksnæringens behov. Det gir målbare resultater. Ettersom vi tar utgangspunkt i prosesser blir sluttresultatet logisk, pålitelig og avgrenset.  

Vi skaper verdi for våre kunder gjennom å forstå og forutsesamt oppfylle behov, forventninger og se muligheter. Vi skaper økt verdi gjennom forbedringer og systematisk innovasjon, og ivaretar kreativiteten hos alle vi arbeider med. 

Vi tar besøksnæringen på alvor og vårt mål er at våre kunder skal oppnå enestående og bærekraftig resultat som motsvarer både de kortsiktige og langsiktige behovene hos deres interesser, være seg det gjelder privat eller offentlig sektor.  

Kontakt oss gjerne for en prat!